Những tính năng mới của Lumion 12 | Lumion3DVN

Những tính năng mới của Lumion 12 | Lumion3DVN

Lumion luôn nổi tiếng với khả năng tăng cường bầu không khí tâm trạng. Trong phiên bản Lumion 12, người dùng có thể trải nghiệm các tính năng có lợi cho cảnh nội thất và ngoại thất.

Những tính năng mới của Lumion 12