Lumion cho Autodesk AutoCAD

Lumion cho Autodesk AutoCAD

Lumion là phần mềm kết xuất 3D được tạo riêng cho các kiến ​​trúc sư và nếu bạn sử dụng Autodesk AutoCAD® để tạo mô hình 3D, Lumion có thể giúp bạn làm cho các thiết kế của mình trở nên sống động.

Lumion cho Autodesk AutoCAD