Lumion cho Graphisoft ArchiCAD

Lumion cho Graphisoft ArchiCAD

Lumion là chương trình kết xuất 3D hoàn toàn phù hợp của bạn, giúp nâng cao quy trình làm việc ArchiCAD trong khi giảm lượng thời gian cần thiết để tạo hình ảnh, video và ảnh toàn cảnh 360 độ đẹp mắt.

Lumion cho Graphisoft ArchiCAD