Lumion cho Rhinoceros

Lumion cho Rhinoceros

Rhino giúp các kiến ​​trúc sư có thể đưa ra cả hình thức và chức năng cho những ý tưởng sáng tạo nhất của họ. Với phần mềm kết xuất Lumion 3D dành cho kiến ​​trúc sư, bạn sẽ không bao giờ phải đoán thiết kế Rhino của mình trông như thế nào trong môi trường thực tế hay môi trường tưởng tượng.

Lumion cho Rhinoceros