Lumion cho Allplan

Lumion cho Allplan

Lumion cung cấp hỗ trợ mượt mà và hoàn hảo cho các tệp Allplan. Cách tốt nhất để xuất mô hình Allplan sang Lumion là xuất sang .DAE (COLLADA).

Lumion cho Allplan