Tổng quan về Lumion, Lumion 11

Tổng quan về Lumion, Lumion 11

Lumion thổi sức sống vào việc kết xuất, làm cho quá trình trở nên đơn giản và thú vị từ thời điểm bạn nhập mô hình của mình cho đến khi bạn kết xuất hình ảnh, video hoặc ảnh toàn cảnh 360 đẹp

Tổng quan về Lumion