Yêu cầu máy tính cài đặt Lumion 11

Yêu cầu máy tính cài đặt Lumion 11

Yêu cầu cấu hình máy tính cài đặt Lumion 11.

Cấu hình máy tính cho Lumion