Lumion for Autodesk 3ds Max

Lumion for Autodesk 3ds Max

Giờ đây bạn có thể tự mình tạo hình ảnh và video chất lượng cao một cách dễ dàng và nhanh chóng. Khả năng tương thích Lumion và kết xuất thời gian thực cho 3ds Max

Lumion cho 3ds Max