Phát triển thiết kế Lumion với plugin LiveSync

Phát triển thiết kế Lumion với plugin LiveSync

Lumion LiveSync cho phép bạn cảm nhận vẻ đẹp và sự sống động của các dự án kiến ​​trúc khi bạn đang làm việc trong phần mềm CAD hoặc mô hình 3D của mình. Tìm hiểu cách kết xuất thời gian thực LiveSync có thể nhanh chóng và nâng cao quy trình làm việc của bạn.

Phát triển thiết kế Lumion với plugin LiveSync