Làm cách nào để bạn nhập một mô hình từ phần mềm CAD của mình?

Làm cách nào để bạn nhập một mô hình từ phần mềm CAD của mình?

Lumion hỗ trợ hầu hết các phần mềm CAD và BIM thông thường. Vậy làm cách nào để bạn nhập một mô hình từ phần mềm CAD của mình? Hãy sử dụng LiveSync

Làm cách nào để bạn nhập một mô hình từ phần mềm CAD của mình?