Blog Kỹ Thuật

Lumion 2023.0: Cập nhật lên 23.0.2.0 - Ghi chú phát hành

Lumion 2023.0: Cập nhật lên 23.0.2.0 - Ghi chú phát hành

Sau khi Lumion 2023 được phát hành, một số bạn đã gặp phải một số vấn đề liên quan đến khả năng sử dụng. Một số trong số đó đã được giải quyết trong bản cập nhật 23.0.2.0

Lumion Free Scene

Lumion Free Scene

Tải xuống cảnh miễn phí được tạo cho hướng dẫn Tận dụng ánh sáng trong Lumion.

Hình dung lại Casa das Canoas ở Lumion 2023

Hình dung lại Casa das Canoas ở Lumion 2023

Hình dung lại Casa das Canoas được render bằng Lumion 2023

Bạn có thể cài đặt Lumion trên máy Mac không?

Bạn có thể cài đặt Lumion trên máy Mac không?

Lumion có hoạt động trên Mac, iMac hay Macbook không?

'Thành phố Aedas', một dự án lớn cho thấy khả năng vô tận của kết xuất với Lumion.

Trong hoạt hình ngoạn mục này của đội ngũ tài năng tại Beehive, bạn sẽ khám phá 'Thành phố Aedas', một dự án lớn cho thấy khả năng vô tận của kết xuất với Lumion.

Khám phá các 3D landscapes tuyệt vời được kết xuất với Lumion

Khám phá các 3D landscapes tuyệt vời được kết xuất với Lumion

Bộ sưu tập các kết xuất thiết kế cảnh quan này giới thiệu cả nội thất và ngoại thất, nhiều bố cục khác nhau và các cách sử dụng thiên nhiên khác nhau.

Khám phá một số mẹo nhanh để giúp bạn tận dụng tối đa Lumion 2023

Khám phá một số mẹo nhanh để giúp bạn tận dụng tối đa Lumion 2023

Lumion trao quyền cho bạn kiểm soát hoàn toàn tầm nhìn của mình và tạo ra những hình ảnh trực quan tuyệt đẹp về thiết kế của bạn, tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình sáng tạo.

Lumion 2023: Create IMPACTING renders

Lumion 2023: Create IMPACTING renders

Hướng dẫn hoàn chỉnh về Lumion dành cho người mới bắt đầu với Show It Better