TẠO RA NHỮNG CẢNH QUAY HẤP DẪN CHỈ 10 BƯỚC ĐƠN GIẢN VỚI TRACKING SHOT

TẠO RA NHỮNG CẢNH QUAY HẤP DẪN CHỈ 10 BƯỚC ĐƠN GIẢN VỚI TRACKING SHOT

Bài viết này cung cấp hướng dẫn từng bước để nhập đường dẫn cho máy ảnh tùy chỉnh vào Lumion. Đường dẫn máy ảnh tùy chỉnh là một công cụ mạnh mẽ để mời người xem vào môi trường kỹ thuật số theo cách bạn chọn.

TẠO RA NHỮNG CẢNH QUAY HẤP DẪN CHỈ 10 BƯỚC ĐƠN GIẢN VỚI TRACKING SHOT