Xem video đầu tiên được thực hiện trong Lumion 12 | Lumion 3D VN

Xem video đầu tiên được thực hiện trong Lumion 12, Lumion 3D VN

Lumion 12 sắp ra mắt, giúp bạn dễ dàng chia sẻ tầm nhìn của mình chính xác như những gì bạn tưởng tượng - đầy vẻ đẹp, bầu không khí và cảm xúc.

Xem video đầu tiên được thực hiện trong Lumion 12