'Thành phố Aedas', một dự án lớn cho thấy khả năng vô tận của kết xuất

'Thành phố Aedas', một dự án lớn cho thấy khả năng vô tận của kết xuất

Trong hoạt hình ngoạn mục này của đội ngũ tài năng tại Beehive, bạn sẽ khám phá 'Thành phố Aedas', một dự án lớn cho thấy khả năng vô tận của kết xuất với Lumion.

'Thành phố Aedas', một dự án lớn cho thấy khả năng vô tận của kết xuất với Lumion.