Phân tích dự án: Sân sau khu dân cư với Lumion 10.5

Phân tích dự án: Sân sau khu dân cư với Lumion 10.5

Điều gì tạo nên một kết xuất đẹp? Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ chọn ra thiết kế sân sau của Lumion 10.5 và tìm hiểu một số mẹo về xây dựng bối cảnh, tạo phong cách và tâm trạng, v.v.!

Phân tích dự án: Sân sau khu dân cư với Lumion 10.5