Lumion là gì? Ứng dụng của Lumion trong lĩnh vực thiết kế | Lumion3D

Lumion là gì? Ứng dụng của Lumion trong lĩnh vực thiết kế | Lumion3D

Lumion là phần mềm dựng hình 3D dành cho kiến trúc sư, được ra mắt vào năm 1998 bởi công ty Act-3D B.V. Lumion có khả năng tạo ra những mô hình CAD trong video hoặc hình ảnh gần giống với thực tế nhất chỉ trong vài giây.

Lumion là gì? Ứng dụng của Lumion trong lĩnh vực thiết kế