Lumion giúp các kiến ​​trúc sư đưa các thiết kế vào cuộc sống

Lumion giúp các kiến ​​trúc sư đưa các thiết kế vào cuộc sống

Với Lumion tác phẩm của bạn thể hiện dưới dạng hình ảnh, video hoặc ảnh toàn cảnh 360 độ và nó cho kết quả nhanh hơn hầu hết các chương trình render 3D khác.

Lumion giúp các kiến ​​trúc sư đưa các thiết kế vào cuộc sống