Lumion 12: Improved Animation Tools | Lumion3DVN

Lumion 12: Improved Animation Tools | Lumion3DVN

Lumion 12 đã ra mắt được một thời gian, Lumion 3D VN chia sẻ những video hướng dẫn giúp bạn dễ sử dụng những tính năng tuyệt vời trong Lumion 12 như: Custom Surface Decals, Custom License Plates, Volumetric Omnilights

Lumion 12: Improved Animation Tools