Lumion - Example project

Lumion 11

Lần đầu sử dụng Lumion 11? Đừng lo lắng về điểu đó! Với 9 bản mẫu, giờ đây bạn có thể học thiết kế cơ bản và có thể kết xuất ra kết quả chỉ trong vài phút.

Lumion 101 cho phần thiết kế kiến trúc: các dự án mẫu.