Lumion 10: Chế độ xây dựng - Vật liệu tùy chỉnh

Lumion 10: Chế độ xây dựng - Vật liệu tùy chỉnh

Các tài liệu yêu thích của bạn hiện có thể truy cập từ một nơi thuận tiện. Vì vậy, khi bạn đã tỉ mỉ chỉnh sửa một vật liệu gạch theo ý thích của mình, nhập và cá nhân hóa một chất liệu vải hoặc tạo ra một chất liệu tùy chỉnh mà bạn muốn sử dụng lại nhiều lần, bạn có thể dễ dàng lưu và áp dụng những chất liệu này ngay lập tức.

Lumion 10: Chế độ xây dựng - Vật liệu tùy chỉnh