Làm thế nào để bạn tạo hiệu ứng cho một cánh cửa?

Lumionn Lumion 11, render, animation

Hướng dẫn tạo hiệu ứng cho cánh cửa, tưởng chừng rất đơn giản nhưng nếu làm đúng, Lumion 11 có thể giúp bạn có một mô hình tuyệt vời và sống động.

Làm thế nào để bạn tạo hiệu ứng cho một cánh cửa?