Làm cách nào để khắc phục lỗi "Channel not found in installation skipping load routine" khi mở Lumion?

Làm cách nào để khắc phục lỗi "Channel not found in installation skipping load routine" khi mở Lumion?

Bạn có đang gặp phải lỗi khởi động Lumion "Không tìm thấy kênh trong quá trình cài đặt bỏ qua quá trình tải không?". Lỗi này cũng phổ biến là "Không tìm thấy

Làm cách nào để khắc phục lỗi "Channel not found in installation skipping load routine" khi mở Lumion?