Làm cách nào để kết nối người dùng và các kiến trúc sư với hoạt ảnh Lu

Làm cách nào để kết nối người dùng và các kiến trúc sư với hoạt ảnh Lu

Đó là hoạt hình đầu tiên của họ được làm cùng nhau, và khi hai anh em sinh đôi Remi và Mathieu Anfosso đang thảo luận về các chiến lược làm thế nào để thể hiện

Làm cách nào để kết nối người dùng và các kiến trúc sư với hoạt ảnh Lumion 3D