Làm cách nào để bạn sao chép chế độ xem camera từ Dự án này sang Dự án

Làm cách nào để bạn sao chép chế độ xem camera từ Dự án này sang Dự án

Trong Lumion 12 và các phiên bản mới hơn: Bạn có thể dễ dàng sao chép-dán Ảnh hoặc Đoạn giữa các Dự án bằng cách sử dụng các nút Sao chép / Dán trong Trình đơn

Làm cách nào để bạn sao chép chế độ xem camera từ Dự án này sang Dự án khác?