Kết xuất và Qui trình thiết kế kiến trúc: Cách Lumion thay đổi liên kế

render, Lumion 11

Hãy quên ngay khi bạn phải chờ đợi để kết xuất hình ảnh như trước đây. Lumion giờ đây đã thay đổi tất cả những điều này bằng cách phù hợp với quy trình thiết kế của bạn, mang đên sự rõ rang và tốc dộ bất cứ lúc nào trong hành trình hướng đến sự hoàn hảo trong thiết kế.

Kết xuất và Qui trình thiết kế kiến trúc: Cách Lumion thay đổi liên kết