Kết xuất kiến trúc là gì? Lumion 11.3 | Lumion 3D VN

Kết xuất kiến trúc là gì? Lumion 11.3 | Lumion 3D VN

Còn được gọi là minh họa kiến trúc, hoặc trực quan hóa kiến trúc, kết xuất là một cách để hình dung bố cục được đề xuất và thiết kế tòa nhà như một mô hình kỹ thuật số ba chiều (hoặc cho một định dạng truyền thống hơn, một mô hình xây dựng thực tế).

Kết xuất kiến trúc là gì?