Hướng dẫn Lumion 12.5: Cách quản lý thư viện nội dung của bạn hiệu quả

Hướng dẫn Lumion 12.5: Cách quản lý thư viện nội dung của bạn hiệu quả

Tìm kiếm một cách hiệu quả để sắp xếp nội dung 3D của bạn và tiết kiệm thời gian quý báu? Tính năng nhóm (Group) của Lumion 12.5 cho phép bạn tách biệt, kiểm soát và tái sử dụng các bộ sưu tập đối tượng trên nhiều dự án khác nhau.

Hướng dẫn Lumion 12.5: Cách quản lý thư viện nội dung của bạn hiệu quả hơn