Hướng dẫn Lumion 12: Library and Collections | Lumion 3D VN

Hướng dẫn Lumion 12: Library and Collections | Lumion 3D VN

Với bổ sung bộ sưu tập mới và thư viện đối tượng được cập nhật, chỉ mất vài phút để điều hướng qua 6.400 đối tượng của nó và đặt cây cối, thực vật, ô tô và con người mang lại sự sống động cho môi trường.

Hướng dẫn Lumion 12: Library and Collections