Phần mềm render kiến trúc | Lumion 3D VN

Phần mềm render kiến trúc | Lumion 3D VN

Kết xuất có thể là một nhiệm vụ rất tốn thời gian, đòi hỏi nhiều CPU, nhưng điều đó sẽ không còn là trở ngại nếu bạn tìm thấy phần mềm chỉ sử dụng GPU để giảm tải và tăng tốc quá trình.

Để việc kết xuất không còn nhàm chán