Cách tạo animation quá trình xây dựng trong Lumion | Lumion3DVN

Cách tạo animation quá trình xây dựng trong Lumion | Lumion3DVN

Animation về quá trình xây dựng là một cách để thể hiện cái quá trình một tòa nhà từ khi chưa có gì đến khi thành phẩm. Và với Lumion, bạn có thể làm điều đó theo các phương pháp như dưới đây. Chúng ta hãy cùng xem xét chúng trong bài viết này.

Cách tạo animation quá trình xây dựng trong Lumion