Cách sử dụng Lớp phủ trong Lumion | Lumion3d.vn | Lumion 3D Viet Nam

Cách sử dụng Lớp phủ trong Lumion | Lumion3d.vn | Lumion 3D Viet Nam

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét cách chúng tôi có thể sử dụng lớp phủ để khai thác nhiều hơn các kết xuất Lumion của chúng tôi, cho phép chúng tôi tùy chỉnh cách tiếp cận của mình để phù hợp với nhiều tỷ lệ khung hình và bố cục.

Cách sử dụng Lớp phủ trong Lumion