Cách nhập dự án 3ds Max của bạn vào Lumion

Cách nhập dự án 3ds Max của bạn vào Lumion

Việc nhập dự án 3ds Max vào Lumion rất dễ dàng, vì khả năng tương thích rộng rãi của Lumion cho phép bạn nhập nhiều định dạng tệp khác nhau. Tuy nhiên, để tận hưởng trải nghiệm dễ dàng, chúng tôi khuyên bạn nên xuất thiết kế của mình từ 3ds Max ở định dạng tệp .FBX.

Cách nhập dự án 3ds Max của bạn vào Lumion