Cách nhanh chóng để xây dựng môi trường trong Lumion

Cách nhanh chóng để xây dựng môi trường trong Lumion

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét cách nhanh chóng để xây dựng môi trường trong Lumion. Đây là một quy trình làm việc lặp lại có thể được áp dụng cho một loạt các dự án; từ những khung cảnh rộng lớn, đến tận những khu vườn dân cư nhỏ.

Cách nhanh chóng để xây dựng môi trường trong Lumion