Bạn cần card đồ họa nào cho Lumion 11? - Lumion 3D VN

Bạn cần card đồ họa nào cho Lumion 11? - Lumion 3D VN

Lumion là phần mềm kết xuất nhanh nhất dành cho các kiến trúc sư. Lựa chọn phần mềm kiến trúc sư hàng đầu. Vậy nó yêu cầu cấu hình card đồ họa như thế nào?

Bạn cần card đồ họa nào cho Lumion 11?