6 tính năng chính của phần mềm Lumion | Lumion 3D VN

6 tính năng chính của phần mềm Lumion | Lumion 3D VN

Lumion là phần mềm dựng phim kiến trúc 3D chuyên nghiệp, giúp nhà thiết kế xây dựng dễ dàng mô phỏng ý của họ tưởng bằng những thước phim ngắn, với tốc độ render cực kỳ nhanh. Dưới đây là 6 tính năng chính của phần mềm Lumion

6 tính năng chính của phần mềm Lumion