4 tính năng tuyệt vời trong Lumion 11.3

4 tính năng tuyệt vời trong Lumion 11.3

Với sự ra mắt của Lumion 11.3, tôi nghĩ rằng tôi sẽ dành chút thời gian để thảo luận về một số tính năng mà tôi rất vui khi thấy chúng được đưa vào Lumion và cách tôi nghĩ những tính năng này có thể cải thiện quy trình làm việc chung của tôi.

4 tính năng tuyệt vời trong Lumion 11.3