3ds Max và Lumion, 2 phần mềm kiến trúc không thể thiếu

3ds Max và Lumion, 2 phần mềm kiến trúc không thể thiếu

Autodesk 3ds Max là chương trình được sử dụng phổ biến nhất để tạo mô hình, trò chơi và hoạt ảnh 3D. Kết hợp với Lumion, bạn sẽ có được những khung hình tuyệt vời. Chương trình được sử dụng rộng rãi bởi các nghệ sĩ và nhà phát triển 3D.

3ds Max và Lumion, 2 phần mềm kiến trúc không thể thiếu