3 yếu tố thiết kế cảnh quan chính

3 yếu tố thiết kế cảnh quan chính, lumion

Tất cả các thiết kế, cho dù là phong cảnh, trên canvas hay trên tạp chí, đều dựa trên các công cụ sáng tác phổ biến. Các yếu tố này của thiết kế bao gồm khối lượng, hình thức, đường nét, kết cấu và màu sắc. Trong cảnh quan, chúng được sử dụng để biến đổi không gian và tạo ra trải nghiệm độc đáo.

3 yếu tố thiết kế cảnh quan chính