What's New in Lumion 11.5

Lumion, 3drendering, Lumion 11.5

Lumion 11.5 giúp các kiến trúc sư nắm bắt được mối liên hệ cá nhân sâu sắc giữa một ngôi nhà hoặc tòa nhà và những người sống trong đó. Vì vậy, thay vì chỉ trưng bày bốn bức tường và một mái nhà, hãy thể hiện ngôi nhà mơ ước của khách hàng của bạn, kết xuất một câu chuyện khơi dậy cảm xúc, kết xuất không gian nơi cuộc sống diễn ra.

What's New