Tổng quan Lumion 2023 | Lumion 3D VN

Tổng quan Lumion 2023 | Lumion 3D VN

Lumion 2023 kết hợp khoa học với nghệ thuật bằng cách kết hợp công nghệ dò tia (ray tracing) cùng với công nghệ tạo điểm ảnh (rasterization).

Tổng quan Lumion 2023